KENNELTRÄFF 2014

LAGMÄSTARE!
KENNELMÄSTARE!
KENNELMÄSTARE "Blåbär"
Väntan på söket
Härligt Rakryggade!
Dummykastning
Dags för sök!
Lite Huvudbry!